Sąd zabezpieczył majątek dystrybutora prasy

Sąd zabezpieczył majątek dystrybutora prasy

Według informacji publicznych z 5. września, sąd zabezpieczył majątek spółki Ruch S.A.; jej tymczasowym nadzorcą sądowym jest obecnie Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja. Wydział gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedzialny za rozpoznawanie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych połączył do wspólnego rozpoznania wnioski o upadłość oraz o sanację spółki. Wnioski te zostały złożone w sierpniu przez wierzycieli, ZPR Media oraz Time, obie te spółki są kontrolowane przez znanego biznesmena Zbigniewa Benbenka.

Ostatnie siedem lat restrukturyzacji dystrybutora prasy kontrolowanego i zarządzanego przez byłego prezesa PKN Orlen, Igora Chalupca przyniosły ponad 500 mln zł strat, wyprzedaż majątku i pustki w kasie firmy. Największym wierzycielem spółki jest Alior Bank; na koniec 2017 r. Ruch był mu winien 82,2 mln zł z tytułu kredytu którego termin spłaty mija w październiku 2018 r. oraz 83,5 mln zł z tytułu gwarancji udzielonych przede wszystkim na zabezpieczenie płatności za zakupione towary.

Do sądu Okręgowego w Warszawie nie wpłynął jeszcze wniosek o przyspieszone postępowanie układowe, które na koniec sierpnia zapowiadała zadłużona spółka. Po jego ewentualnym dostarczeniu sąd rozstrzygnie o kolejności rozpatrywania wniosków. Wniosek restrukturyzacyjny ma zwykle pierwszeństwo, ale przepisy prawa przewidują sytuacje odejścia od tej zasady.

AM, Verificators
Żródło: Puls Biznesu

Scroll to Top