Weryfikacja kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta a prawo do odliczenia VAT

Przedsiębiorców obowiązuje zachowanie należytej staranności kupieckiej, tj. dostateczne sprawdzenie wiarygodności kontrahentów. Spełnienie tego warunku jest konieczne, by zachować prawo do odliczenia VAT.

Sprawdzenie dostawcy towaru lub usługi służy również celom większym niż samo zabezpieczenie się przed fiskusem i nie ogranicza się do sprawdzenia statusu potencjalnego kontrahenta w rejestrach handlowych. Należyta staranność kontroli przed zawarciem umowy jest korzystna dla przedsiębiorców nie tylko w obliczu organów skarbowych.

Oprócz weryfikacji swoich kontrahentów pod względem formalnym, przedsiębiorcy powinni więc sprawdzić okoliczności każdej zawieranej transakcji w ten sposób, że powinny zostać wykluczone transakcje, których przebieg jest niestandardowy. Temu ostatniemu twierdzeniu przedsiębiorcy powinni poświęcić najwięcej uwagi, zważywszy na jego enigmatyczność. O ile weryfikacja kontrahenta w dostępnych rejestrach nie budzi większych emocji, to już kryteria transakcyjne owszem.

Przykładami nietypowych zachowań w transakcjach, a tym samym podejrzanych według Ministerstwa Finansów, są m.in. sytuacje, gdy:

– kontrahent nie posiada zaplecza organizacyjno-technicznego, odpowiedniego do rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej lub pod adresem działalności gospodarczej nie ma oznak prowadzenia firmy;

– kontrahent sprzedaje towary nie ze swojej branży, a zmiana profilu działalności nie ma uzasadnienia ekonomicznego;

– kontrahent będzie wymagał od podatnika krótszego terminu płatności niż termin oferowany przez innych dostawców z tej samej branży, bez ekonomicznego uzasadnienia;

– transakcja zostanie zawarta na warunkach znacznie odbiegających od tych, które uznawane są w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu, np. nie angażowano w transakcję żadnych własnych środków finansowych (kontrahent płaci pieniędzmi uzyskanymi od podmiotu, któremu sprzedał ten towar) bądź zastosowano przelewy natychmiastowe do płatności za towar.

Oferujemy usługi wspierające na każdym etapie weryfikacji kryteriów transakcyjnych by uchronić przedsiębiorców zarówno przed nieświadomym zaangażowaniem się w oszukańczy proceder jak i przed zakwestionowaniem ich prawa do odliczenia VAT.

Sprawdź w jaki sposób możemy zweryfikować twoich kontrahentów – Usługi Verificators

AM, Verificators

Scroll to Top