Czy grozi nam wysyp bankructw?

W pierwszym kwartale 2020, na rynku polskim odnotowano wzrost bankructw na poziomie 7%, podczas gdy restrukturyzacja spadła o 4%.  W chwili obecnej, spółki w trakcie procesu restrukturyzacji nie mogą korzystać z tarcz antykryzysowych, co może jeszcze wstrzymywać lub zniechęcać przedsiębiorców do uruchomienia działań naprawczych.

Do 31 rozpoczęto marca łącznie 302 postępowania insolwencyjne – 121 restrukturyzacji i 181 upadłości. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 odnotowano wzrost na poziomie 2.4%.

Wymienione różnice można by uznać za względnie naturalne wahania na rynku, jednak prognozy na resztę tego roku znacząco odbiegają od norm. Drastycznego wzrostu postępowań insolwencyjnych należy spodziewać się w podsumowaniu drugiego kwartału i później. Według danych cytowanych przez Puls Biznesu wyniesie on między 50 a 100 %. 

Branże najbardziej narażone na skutki kryzysu to m.in. branża odzieżowa, turystyka i transport lotniczy, oraz sprzedaż trwałych dóbr konsumenckich, wykraczające poza dobra i usługi pierwszej potrzeby.

Jeśli masz dłużnika i podejrzewasz, że w niedługim czasie może przejść w restrukturyzację lub nawet upadłość, a odzyskanie wierzytelności będzie utrudnione lub niemożliwe, możesz z wyprzedzeniem zwiększyć swoje szanse odzyskania należności. Jedną z form zapobiegania jest zabezpieczenie rzeczowe na mieniu dłużnika. Czytaj więcej >>

Na przestrzeni czasu, od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2020 r. z przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne procedur skorzystało 1631 przedsiębiorstw. Umorzeniem zakończyło się 547 postępowań, a zatwierdzeniem układu — 457. Największą popularnością nieprzerwanie cieszy się przyspieszone postępowanie układowe, które stanowi aż 62% wszystkich restrukturyzacji.

W wywiadowni gospodarczej Verificators posiadamy wiedzę, doświadczenie i narzędzia umożliwiające ustalenie majątku osób fizycznych i firm. W ramach naszych działań detektywistycznych pomagamy klientom identyfikując majątek dłużników. Dzięki temu wierzyciele mogą w odpowiedni sposób przygotować zabezpieczenie rzeczowe przed wejściem zadłużonego podmiotu w postępowanie restrukturyzacyjne.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 22 213 95 53
email: office@verificators.com

Scroll to Top