Co to jest poszukiwanie majątku?

Czy wiesz, jak znaleźć majątek dłużnika? My wiemy.Jedną z usług, jakie świadczy Verificators jest poszukiwanie majątku. Celem poszukiwania majątku dłużnika jest ustalenie i dostarczenie informacji  Klientowi/wierzycielowi o wartościowych aktywach posiadanych przez dłużnika.

Jakie korzyści przynosi raport z poszukiwania majątku?

Dzięki informacjom ustalonym w trakcie poszukiwania majątku dłużnika największą korzyścią dla Klienta jest czas, który w procesie odzyskiwania należności jest kluczowy. Wierzyciel dużo wcześniej może zareagować i podjąć właściwe decyzje.

Kiedy i w jakich sytuacjach Klienci zwracają się do Verificators o pomoc?

Kiedy klienci sią zanteresowani tym, jak znaleźć majątek dłużnika?

Klient/wierzyciel może wykorzystać informacje na temat majątku dłużnika na każdym etapie odzyskiwania należności, tj.:

I. Postępowanie polubowne – jeśli postępowanie okazało się nieskuteczne, wierzyciel na podstawie dostarczonych informacji może realnie ocenić szanse odzyskania należności i podjąć decyzje o wszczęciu postępowania sądowego.

II. Postępowanie sądowe – w trakcie toczącego się postępowania wierzyciel może złożyć wniosek o uzyskanie zabezpieczenia na majątku dłużnika.

III. Postępowanie egzekucyjne – informacje ustalone podczas poszukiwania majątku mogą przyspieszyć działania komornika, pozwolą ustalić lokalizacje nieewidencjonowanego majątku jak np. maszyn budowlanych, linii produkcyjnych, czy też adres stajni w której znajduje się koń dłużnika.

Umorzone postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności. Po umorzeniu przez komornika, można ustalić majątek zbyty, który posłuży do wszczęcia powództwa na podstawie skargi pauliańskiej. W przypadku, kiedy dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustalany będzie majątek zarządu. Informacje te posłużą do wszczęcie postępowania przeciwko członkom zarządu na podstawie art. 299 ksh.

Najistotniejsze informacje, które możemy ustalić w trakcie poszukiwania majątku:

  • Aktualnie posiadane pojazdy oraz nieruchomości;
  • Celowo zbyte nieruchomości oraz ruchomości;
  • Powiązania gospodarcze (posiadane udziały i akcje w innych spółkach, funkcje kierownicze, działalności gospodarcze);
  • Informacje umieszczone w sieci oraz w social mediach – pozyskane za pomocą OSINT;
  • Zlokalizowanie ruchomości nieewidencjonowanych (maszyny budowlane, sprzęt IT);
  • Majątek posiadany przez współmałżonka dłużnika;

jak znaleźć majątek dłużnika - skontaktuj się

Scroll to Top