Lista ostrzeżeń KNF

Lista ostrzeżeń KNF Komisji Nadzoru Finansowego jako jedna ze składowych przeprowadzania badania wiarygodności kontrahenta

Sprawdzenie czy potencjalny partner nie ma już czegoś na sumieniu to podstawowe czynności przed nawiązaniem współpracy. Do stałych elementów weryfikacji warto wprowadzić sprawdzanie czy dany podmiot gospodarczy lub powiązane z nim osoby lub spółki nie figurują w bazach danych Komisji Nadzoru Finansowego ( Lista ostrzeżeń KNF) oraz Urzędu Ochrony

W piątek, 29 lipca  na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisano trzy podmioty: Ideal Trade, Fincloud oraz Heba Tech LLC – poinformowała Komisja.

Komisja wyjaśniła, że do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Jak poinformowano, wpisana na listę ostrzeżeń firma Ideal Trade działa za pośrednictwem platformy internetowej idealtrade.co. Druga firma – Fincloud – prowadzi swoją działalność za pośrednictwem fincloud.center. Trzeci podmiot, który znalazł się na liście ostrzeżeń, czyli Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny wykonuje czynności przy użyciu platformy internetowej chartrize-trade.com.

We wtorek, 12 lipca spółki MaxtelFx Bank, Tenset Ltd z siedzibą w Londynie, Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie wpisano na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja wyjaśniła, że w przypadku MaxtelFx Bank działającego za pośrednictwem strony internetowej maxtelfx.com zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa „określonego w art. 171 ust. 2 Prawo bankowe (polegającego na prowadzeniu działalności zarobkowej, przy użyciu w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem do określenia jej działalności i reklamy wyrazu +bank+)” zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodano, że również do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Urząd KNF skierował zawiadomienie wobec Tenset Ltd z siedzibą w Londynie i Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie działającymi za pośrednictwem stron internetowych: tenset.io oraz tenset.io/pl o podejrzeniu popełnienia przestępstwa „określonego w art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”.

To tylko komunikaty KNF z ostatniego miesiąca, gdzie wskazano pięć podmiotów, które działały na terenie Polski bez wymaganych zezwoleń, a co za tym idzie generowały ryzyka dla potencjalnych partnerów biznesowych.

To dość przekonywujący argument by podczas procesu weryfikacji potencjalnych kontrahentów zwrócić baczną uwagę na listy o ostrzeżenia publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Regularnie aktualizowana lista ostrzeżeń KNF służy informowaniu opinii publicznej o zagrożeniach związanych z nieprawidłowościami na rynku finansowym. Na czarną listę KNF trafiają zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Aby sprawdzić, czy dana firma znajduje się na liście ostrzeżeń KNF wystarczy wejść na oficjalną listę Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne, wcisnąć jednocześnie na klawiaturze crtl + f i wpisać nazwę firmy. Aktualnie na liście znajduję się ponad 200 podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Obecność na liście KNF nie delegalizuje działania podmiotu gospodarczego. Najczęstszym powodem wpisania na listę jest prowadzenie działalności bez koncesji w obszarze kontrolowanym przez KNF lub narażanie klientów na ryzyko finansowe. Dla przykładu Amber Gold już w 2009 wpisano na listę posądzając o „wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF”.

Celem publikacji jest informowanie konsumentów o ryzyku związanym ze współpracą z daną firmą. Nie oznacza to jeszcze, czy dana instytucja finansowa działa całkowicie nielegalnie; ostrzeżenie może dotyczyć jedynie pewnego obszaru jej działalności. W każdym przypadku obecność na liście powinna jednak wzbudzić naszą czujność.

Kiedy wpis jest usuwany z czarnej listy KNF?

Podstawą usunięcia wpisu na liście ostrzeżeń publicznych jest:

– prawomocna odmowa wszczęcia postępowania prokuratorskiego,

– umorzenie postępowania karnego,

– wyrok uniewinniający.

Więcej o Liście ostrzeżeń KNF we wpisie Tutaj.

Scroll to Top