World Association of Detectives Mid-Term Meeting

World Association of Detectives Mid-Term Meeting in Prague

📣 Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w Mid-Term Meeting, organizowanym przez World Association of Detectives (W.A.D) – międzynarodowe stowarzyszenie prywatnych detektywów. Nasza firma Verificators reprezentowana była przez zarząd – Kamila Pastuszkę oraz Ewalda Bednarczyka, którzy mieli okazję spotkać się w Pradze z innymi specjalistami z branży detektywistycznej z całego świata.

Zadaniem W.A.D. jest promowanie standardów etycznych oraz umacnianie pozycji zawodu detektywa na całym świecie. Spotkanie miało na celu omówienie aktualnych spraw i wyzwań stojących przed stowarzyszeniem oraz zapewnienie okazji do networking’u i wymiany doświadczeń między członkami stowarzyszenia. Podczas konferencji mieliśmy nie tylko możliwość wymiany poglądów i spostrzeżeń z innymi specjalistami, a także zaprezentowania naszej firmy i jej osiągnięć. To bardzo ważne, aby znać aktualne trendy i wyzwania w branży, a spotkania takie jak to są idealną okazją do rozwoju firmy oraz utrzymania konkurencyjności na rynku.

Dzięki takim inicjatywom zdobywamy szersze perspektywy oraz budujemy relacje biznesowe z partnerami z innych krajów. Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez W.A.D i mamy nadzieje, że już w już w październiku będziemy mogli wziąć udział w na 98 dorocznej konferencji w Vancouver.

Scroll to Top